top of page

Solavskjerming

  • 1 time
  • Etter avtale
  • Hos kunden

Tjenestebeskrivelse

Riktig solavskjerming er viktig for å skape et helhetlig inntrykk av rommet og bevare og beskytte møbler og gulv. Dette er spesielt viktig i fritidsboliger som ofte står tomme i lengre perioder enn en ordinær bolig. 1 time konsultasjon er alltid gratis hos oss.


bottom of page